Ingyenes elektronikus könyvtár

Népvándorlás - Václav Klaus

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2018
FÁJL MÉRET: 8,16
ISBN: 9786155164330
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Václav Klaus

Az összes Václav Klaus könyv, amelyet olvastat és letöltött tőlünk

Leírás:

Népvándorlás leírása VÁCLAV KLAUS a cseh politika utolsó negyedszázadának egyik kulcsfontosságú alakja. Klaus pénzügyminiszterből lett kormányfő, később a képviselőház elnöke, végül pedig köztársasági elnök. A nevéhez kapcsolódnak Csehország jelenkori történelmének legjelentősebb eseményei, mint például Csehszlovákia gazdasági és társadalmi átalakulása, csakúgy, mint az ország későbbi különválása. Az eredetileg az akadémiai szférából érkező, közgazdász végzettségű politikus több tucat könyv, cikk és tudományos szöveg szerzője, mindig határozott és egyértelmű álláspontjával pedig évek óta meghatározó szerepet tölt be a nyilvános vitákban. Ma a róla elnevezett intézet munkatársa. JIRÍ WEIGL, közgazdász és arabista, Václav Klaus egyik legközelebbi munkatársa. Az 1990-es évek eleje óta kulcsfontosságú tanácsadója a pénzügyminisztériumnak, a kormányfői hivatalnak és a parlamentnek. Tíz évig a köztársasági elnök hivatalát vezette. Eredeti szakmáját tekintve tudományos kutató, aki számos szakkönyvet és cikket publikált politikai, gazdasági és történelmi témákban. Jelenleg a Václav Klaus Intézet ügyvezető igazgatója A bevándorlás problémája fontos témává vált az elmúlt évek európai közéleti és politikai vitáinak. A két szerző a tények alapján, kellő mértéktartással próbálja meg bemutatni a kérdés fő sarokpontjait elsősorban a cseh és európai közéletben uralkodó véleményekre reflektálva. Felfogásuk szerint fontos az egyes társadalmi kérdések – így a migráció – fő hajtóerejét és jellemzőit megérteni, elejét véve a szélsőségeknek, de szükségesnek látva a nyílt és demokratikus vitát. Úgy gondolják a politikai szférának szükséges megfelelő módon válaszolnia a polgárok kérdéseire, hogy ne adjon teret a radikális mozgalmaknak. Az egyéni és tömeges migráció, az asszimiláció és multikulturalizmus fogalompárjai mentén tekintik végig a kérdést a könyvükben, amely útmutatást kíván adni a szélesebb közvélemény számára is a bonyolult kérdésben. A szerzők meglátása szerint elsősorban olyan európai gyökerű problémáról van szó, ahol az elfoglalt álláspontok sokszor az Európai Unió vs. tagállamok hatalmi dinamikája mentén is értelmezhetők. A könyv áttekintés, egy olyan rövid útmutató, amely képes árnyalt, de mégis közérthető módon bemutatni az aktuális összefüggéseket

... vértjeiket remek aranycsatok díszítették, a bőrpajzsokra is értékes lemezeket ... Őskor, római kor, népvándorlás kora ... ... A népvándorlás kori művészet a népvándorlás korának művészete: az európai népek által alkotott prefeudális államalakulatok művészetét jelenti. Így az ókori és késő antik művészet utolsó fázisát, de a középkori Európa művészetének legkorábbbi szakaszát is jelenti. Mivel a feudalizálódás az egyes népeknél nem egyszerre zajlott le, területről területre ... Népvándorlás igy nevezzük azt a harcias mozgalmat, melyet egyes barbár népt ... Népvándorlás szó jelentése a WikiSzótár.hu szótárban ... ... Népvándorlás igy nevezzük azt a harcias mozgalmat, melyet egyes barbár néptörzsek a Kr. u. IV. sz.-tól kezdve céltudatosan és következetesen a római világbirodalom ellen intéztek. A N. azt eredményezte, hogy Ny-i és D-i Európában a rómaiak hatalma összedőlt és hogy a Ny.-római császárság romjain új, barbár országok ... A népvándorlás kora. Krisztus után 360 -ban egy vad és harcias ázsiai etnikum, a hunok népe kelt át a Volgán, megindítva ezzel egy sajátos láncreakciót, mely újabb és újabb sztyeppei népek Európa felé özönlését eredményezte. Ez lett a népvándorlás. Szükség is volt elszánt katonákra, mert a 370-es években a népvándorlás nagy hulláma kezdődött meg. A szárazabb, melegebb időjárás miatt új legelőket keresve Belső-Ázsiából nyugatra indultak a nomád hunok, akiket kelet felé a Kínai Nagy Fal tartóztatott fel. A 1. oldal. Talált 75 mondatot a Népvándorlás kifejezésre.Találat ebben: 9 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja! A „Népvándorlás" című ezen kötet áttekintés, egy olyan rövid útmutató, amely képes árnyalt, de mégis közérthető módon bemutatni az aktuális összefüggéseket, az alábbi TARTALOM szerint: BEVEZETÉS • 1. A migráció mint ismert és tartós jelenség és a migránsok idei tömeges bevándorlása Európába; • 2. népvándorlás (lat. migratio gentium): 1. egy egész nép maradandó helyváltoztatása. - 2. történelmi korszak a nyugatrómai birodalom fölbomlása után, melyben az egykori birodalom területén barbár népek telepedtek meg és alkottak államokat. A ~ kifejezést elsőként Wolfgang Lazius bécsi orvos és történész használta, művének címe: De aliquot migrationibus gentium ... A népvándorlás kora. Krisztus után 360 -ban egy új ázsiai népesség a hunok törzse megindult Európa felé és átkelt a Volgán. Később, 375-ben a hunok lerohanták a mai Ukrajna társégében táborozó keleti gótokat (germán törzs) akiknek a nyugat felé vándorlásával kezdetét vette a népvándorlás kora. Bevezető gondolatok. A magyarok - és a legtöbb nép - eredete, őshazája kérdésében sok a bizonytalanság, hiszen igen kevés és egymásnak ellentmondó forrással rendelkezünk. A helyzetet bonyolítja, hogy a népek vándorlásaik során keveredtek egymással, ennek következtében pl. tárgyi kultúrájuk is átalakult, érintkezett, kereskedhettek is. A magyar kormány az újkori népvándorlás veszélyének felismerésével élen jár a küzdelemben, amely Európa megmaradásáért folyik. A Nyugat-Római Birodalom bukását több mint ezerötszáz éve a többi között a morál, az erkölcs mérhetetlen romlása, az élvezetek habzsolása, hajszolása (bacchanáliák), a mértéktelen ... Válogatott Honfoglalás - Népvándorlás linkek, Honfoglalás - Népvándorlás témában minden! Megbízható, ellenőrzött tartalom profi szerkesztőtől - Neked. Őskor, római kor, népvándorlás kora . A Veszprém ...