Ingyenes elektronikus könyvtár

A szabadkőművesség - Arató Frigyes

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2017
FÁJL MÉRET: 3,20
ISBN: 9786155032028
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Arató Frigyes

Arató Frigyes könyvek A szabadkőművesség epub elérhetővé válnak az Ön számára a weboldalunkon való regisztráció után

Leírás:

A szabadkőművesség leírása Magyar irodalmunk szabadkőműves munkákban elég szegényes. A megjelent művek nagy része, valamint a »Kelet« hivatalos közlöny a páholyok tagjainak körére van korlátozva. A szövetségen kívül állók számára írt egy-egy kisebb terjedelmű füzet leginkább azok részére szolgál tájékoztatóul, akik a páholyokba belépni kívánkoznak. A szabadkőművesség ellenségei által szerkesztett irányzatos munkák meg annyira telítve vannak tájékozatlansággal és naivitással, hogy szót sem érdemelnek. Bármi legyen valakinek a szabadkőművesség felől alkotott véleménye, barát és ellenség egyaránt elismeri, hogy a szövetség, a XVIII. és XIX. században, úgy tagjainak nagy száma, mint kiválósága által, továbbá bölcseleti, erkölcsi és progresszív irányzatánál fogva is, az általános művelődés és haladás tényezői közé emelkedett.

... is a belső dolgait a tagság ... A szabadkőművesség (mint megannyi más archaikus intézmény) nem fogad nőket tagjai sorába ... A Szabadkőművesség ... . Mindazonáltal a nőket tiszteli és igen nagyra becsüli; a szabadkőművesek a bármely testvérük által megjelölt női hozzátartozót nővérükké fogadják. A szabadkőművesség eredete valószínűleg a középkori kőfaragókhoz vezethető vissza, akik a hatalmas templomok, dómok építése során egy helyen - páholyokban - laktak, ahol csoportba tömörültek, melyek a művészetük titkait voltak hivatottak megőrizni. Összetartozásuk jeléül két szerszámukat, a körzőt és a ... A szabadkőművesség igencsak tág fogalom. Azt mindenesetre ... Mit kell tudni a szabadkőművességről? ... . Összetartozásuk jeléül két szerszámukat, a körzőt és a ... A szabadkőművesség igencsak tág fogalom. Azt mindenesetre illik tudni, hogy például Kazinczy Ferenc, Aranka György (Erdélyország Kazinczyja), Kossuth Lajos vagy Ady Endre páholytag volt, őket pedig nehéz volna kirekeszteni a nemzetből. A hódító szabadkőművesség: 75: Kuruzslók, szélhámosok a szabadkőművesek között: 78: A Legfelsőbb Lény bukása, avagy a testvérek egymást gyilkolják: 84: A császári szabadkőművesség: 85: A restauráció után: 86: A radikalizálódó szabadkőművesség: 87: Száműzetik a Világegyetem Nagy Építőmestere. Harc az ... A Szabadkőművesség egy titkos társaság, mely páholyokba tömörül és saját állítása szerint "beszélget és teázgat" (ha-ha). Ez nem egy egész témát átfogó videó, mindenesetre arra remélhetőleg elég, hogy néhányaknak felnyissa a szemét a zsidókkal kapcsolatban. A szabadkőművesség és az illuminátusok - Echo Tv - Duration: 23:32. ECHO TV 41,343 views. 23:32. 33 Mindenhol! - Illuminati Üzenetek Az Új Világrendben - Duration: 23:26. SZABADKŐMŰVESSÉG A szabadkőműves páholy ülésének elején egy négyszög alakú szőnyeget terítenek a földre -- a mozaikpadlóra, (amelynek váltakozó fekete-fehér) kockakövei a két kozmikus princípium: pozitivitás és negativitás egymást kiegészítő jellegét jelképezik). A szőnyeget, amelyet úgy hívnak: a Tabló, a munkák befejezésekor az előzőhöz hasonló ... A szabadkőművesség egyesek szerint nagyon régi gyökerekre vezethető vissza, sokak szerint már az ókorban is léteztek, mások a Templomosokig vezetik vissza a kezdeteket. Ha úgy fogjuk fel a kérdést, hogy a mindenkori hatalmasságok elől rejtőzködő szervezeteket keresünk a történelemben, ... A szabadkőművesség Ferenc pápát megválasztása óta különös becsben tartja, és ezt a tényt nem árt figyelembe vennünk akkor, amikor a Vatikán vezetőjének tevékenységét és annak lehetséges következményeit megítéljük nem sokkal békéltetőnek szánt egyiptomi útja után, ahol szélsőséges muszlim csoportok kopt keresztényeket ölnek halomra. A szabadkőművesség ellenségei által szerkesztett irányzatos munkák meg annyira telítve vannak tájékozatlansággal és naivitással, hogy szót sem érdemelnek. Bármi legyen valakinek a szabadkőművesség felől alkotott véleménye, barát és ellenség egyaránt elismeri, hogy a szövetség, a XVIII. és XIX. században, úgy ... A szabadkőművesség, mint intézmény. Az Európai Szabadkőműves konferencia meghatározása szerint: „Humanista szellemiségű: független minden politikai, gazdasági, vallási és csoport-hatalomtól." „Az emberi élet minden vonatkozásával törődik, az igazság keresésében semmiféle béklyót nem tűr el." Az új eszmék terjedését nagyban segítette a szabadkőművesség, amelynek első monarchiai páholyát Bécsben 1742-ben, a magyarországit 1749-ben Brassóban alapították. A szabadkőművesek a vallásos világmagyarázattal, tekintélytisztelettel és babonákkal az ész kultuszát állították szembe; a származásnál fontosabbnak tartották a tehetséget és az erkölcsösséget; s ... A szabadkőműves szimbolizmus - A szabadkőművesség történelmi eredete leírása Arthur Edward Waite kiváló ismerője az okkult-ezoterikus tanoknak és a titkos tá...